Platba místních poplatků

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Sazba poplatku pro rok 2022 činí 500 Kč.

Číslo účtu: 275 223 51/0100

Variabilní symbol: číslo popisné nebo evidenční

Splatnost poplatku: do 30. dubna příslušného kalendářního roku

Od 1. ledna 2022 je v platnosti nová obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za odpady 

Formuláře pro ohlášení údajů pro osvobození od poplatku: 

Potvrzení o úhradě poplatku v jiné obci 

Čestné prohlášení - pobyt mimo ČR 

Čestné prohlášení ostatní 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Sazba poplatku je 100 Kč za psa, za druhého a každého dalšího psa je 150 Kč.

Splatnost poplatku: do 30. dubna