Spolky

Svéradice žijí bohatým spolkovým životem.
Fotbal se ve Svéradicích hrál již dlouho před 2. světovou válkou.
Hasičský sbor ve Svéradicích byl ustaven v roce 1892 jako součást tehdejší hasičské župy na českém jihozápadě.
Pořádání akcí jak pro děti, tak pro dospělé.
MS Svéradice vykonává právo myslivosti v katastrech obcí Svéradice a Slatina.