Základní údaje

Svéradice jsou obcí v okrese Klatovy, v Plzeňském kraji. Leží v krásném prostředí 7 km severně od Horažďovic, směrem na Blatnou.

V historii byla obec také nazývána německy Swiratitz či počeštěně Swjratice.

 Počet obyvatel  324 (k 1. 1. 2020)
 Rozloha obce:  11,17 km²
 Nadmořská výška:  448 m n. m.
 PSČ:  341 01

Znak a prapor obce Svéradice

Dne 14. srpna 2001 převzali starosta obce Svéradice pan Vladicír Smitka a zástupce starosty pan František Kalabza z rukou přesdsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Václava Klause dekret opravňující obec Svéradice užívat obecní symboly - znak a prapor.

Znak

Červeno-zelený štít šikmo dělený zlatým vlnitým břevnem. Nahoře tři nespojené zlaté obilní klasy, dole zlatá šikmo položená lipová větvička se třemi listy.

Obec Svéradice, ležící v okrese Klatovy severně od Horažďovic, o niž jsou nejstarší historické záznamy ze 13. století (první písemná zpráva z r. 1264), chce vyjádřit ve znaku tyto skutečnosti: Tři zlaté nespojené obilní klasy symbolizují tisícileté sepětí obce se zemědělskou výrobou. Zlaté vlnité břevno vyjadřuje archeologicky doložené osídlení území a krajiny od 10. století a představuje typickou slovanskou vlnovku na nalezených artefaktech. Zlatá lipová větvička se třemi listy připomíná skupinu lip, vysázených podél silnice (kdysi tzv. "Lipová alej osobností národního obrození"), a v obci u dvou pomníků (památníku padlých v I. světové válce a památníku prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše a osvobození Svéradic americkou armádou v r. 1945.


Obecní prapor

Červeno-zelený list dělený v polovině žlutým vlnitým pruhem o šířce představující 1/12 šířky listu. V červeném poli tři nespojené obilní klasy, v zeleném poli šikmo položená žlutá lipová větvička se třemi listy. Poměr šířky k délce praporu je 2:3. Obecní prapor je přesně odvozen od obecního znaku, mluvíme o tzv. heraldickém praporu.