Struktura úřadu

Zastupitelstvo

  • Jindřiška Doláková, starosta
  • Jaroslav Korbel, místostarosta
  • Václav Dušek
  • Růžena Haasová
  • Pavel Klas
  • Petr Němec
  • Jaroslav Pučil
  • Tomáš Valach
  • Blanka Vlčková

Finanční výbor

  • předseda: Blanka Vlčková
  • členové: Růžena Haasová, Pavel Klas

Kontrolní výbor 

  • předseda: Václav Dušek
  • členové: Petr Němec, Tomáš Valach