Myslivecký spolek Svéradice

Úvod
MS Svéradice vykonává právo myslivosti v katastrech obcí Svéradice a Slatina. Převážná většina členů spolku pochází z obcí Svéradice a Slatina. MS hospodaří na pozemcích, které nám pronajímá Honební společenstvo Svéradice a výměra honitby je 1 458 hektarů. Skládá se především ze zemědělské půdy, jež činí 1 197 ha, lesní půda představuje 252 ha a vodní plocha 9 ha.

Historie

Začátek lidové myslivosti ve Svéradicích se začíná psát krátce po druhé světové válce.

23. 9. 1946 - byla 9 zakládajícími členy založena Lidová lovecká společnost Svéradice, prvním předsedou byl zvolen pan Jan Chaloupka a lovecká společnost obhospodařovala 1.090 ha.

26. 4. 1963 - došlo ke sloučení s obcí Slatina a vzniklo Myslivecké sdružení Svéradice, které se rozrostlo na 16 členů a začalo obhospodařovat honitbu o rozloze 1.406 ha.

21. 1. 1978 - dochází k dalšímu slučování s obcemi Komušín a Slivonice. Nově vzniklé sdružení hospodaří v honitbě o rozloze 2.252 ha a má 39 členů.

13. 2. 1998 - se sdružení rozděluje a vznikají dva nástupnické subjekty MS Komušín a MS Svéradice. V MS Svéradice zůstalo 21 členů a s honitbou o výměře 1.458 ha.

9. 12. 2000 - proběhlo slavnostní otevření myslivecké chaty, kterou si členové MS postavili svépomocí.

1. 1. 2014 - v návaznosti na změnu Občanského zákoníku a povinností z něj vyplývající proběhla změna stanov a přejmenování na Myslivecký spolek Svéradice.


Honitba

MS obhospodařuje polní honitbu s intenzivní zemědělskou činností. Stavy drobné zvěře jsou stále nižší, zajíců ubývá a bažant obecný z přírodní populace je již vzácností. Nerovnováha mezi predátory a jejich kořistí je stále markantnější a proto MS věnuje maximální úsilí na snížení stavů alespoň těch predátorů, jejichž lov legislativa umožňuje. Lepší situace je se spárkatou zvěří, v naší honitbě se hojně vyskytuje především srnčí zvěř, dále pak mufloni a černá zvěř. Poslední dobou je možné spatřit v honitbě také daňka evropského, jehož populace se pomalu rozrůstá, také díky koordinovanému chovu s okolními mysliveckými spolky v rámci dančí oblasti.


Péče o zvěř

Během zimních měsíců je zvěř pravidelně přikrmována, v honitbě je rozmístěno více jak 20 krmelců pro spárkatou zvěř a skoro 60 kusů slanisek, kde má zvěř k dispozici kamennou sůl. Pro pernatou zvěř má MS vybudováno cca 20 zásypů. Dbá se, aby spárkatá zvěř měla v krmelcích vždy dostatek čerstvého a kvalitního sena, zvěři je také předkládáno jádro, avšak menší množství a pravidelně. Ideální je oves, speciálně vyrobené granule, popřípadě obiloviny smíchané s plevami nebo seno rozšrotované s jádrem. Pravidelně se provádí monitoring zdravotního stavu srnčí zvěře a dle potřeby je případně provedena vakcinace proti endoparazitům.

Ostatní činnost

MS pravidelně pořádá akce pro své členy související přímo s jeho mysliveckou činností, jako jsou hony, naháňky, schůze a brigády. Zázemím pro tyto akce je myslivecká chata, kde většinou v březnu proběhne také výroční členská schůze. Zde se zhodnotí uplynulá sezona a zavzpomíná se na lovecké zážitky v ukončeném mysliveckém roce. Pravidelně vždy 25.prosince MS pořádá myslivecký ples s bohatou zvěřinovou tombolou, který je hojně navštěvován nejen místními obyvateli, ale i návštěvníky z okolních obcí. Každý rok na jaře se členové MS účastní brigády na sběr kamene pro výrobně-obchodní družstvo Svéradice. Za tuto brigádu MS obdrží oves pro spárkatou zvěř. Na konci června se pravidelně konají brokové střelby na střelnici Korbel v Malém Boru. Tam si každý člen MS může procvičit střelbu na asfaltové terče a pro všechny účastníky je vždy připravena nějaká odměna. Spolu s obcí Svéradice se každoročně 30.dubna koná opékání špekáčků na myslivecké chatě pro všechny účastníky lampionového průvodu, který je pořádán obcí pro děti u příležitosti pálení čarodějnic.

Myslivosti zdar!

Historické dokumenty:

  
Zakládací listina…

   Výkaz zvěře…