Spolek PACIENTI Svéradice

Teno spolek vznikl před lety jako parta přátel, která se začala scházet povětšinou v místní restauraci U Turků. A tam také vznikl jejich název „Pacienti“. Když toto slovo napadlo jednoho z jejich členů, vzbudilo to nejdříve úsměvy, ale nakonec zjistili, že trochu „rebelské“ označení je vlastně to pravé.

Postupně začali pořádat různé akce, a to jak pro děti, tak pro dospělé, a protože to dělali opravdu dobře, začali jim lidé fandit. Například jejich „dětské dny“ nebo „dětské maškarní bály“,  jsou velice oblíbené a hojně navštěvované návštěvníky z celého regiónu.

Oficiálně spolek existuje od 1.6.2018, kdy byl zaevidován u Krajského soudu v Plzni.

 Cooličky - taneční kroužek Pacienti Svéradice z.s.