Hasiči Svéradice

Hasičský sbor ve Svéradicích byl ustaven v roce 1892 jako součást tehdejší hasičské župy na českém jihozápadě. Přesto, že všechny dokumenty a s hasičskou pokladnou shořely začátkem 20. století, je známo, že od svého založení až do 1. světové války vyvíjel sbor záslužnou činnost.

Začátkem nového tisíciletí byla v rámci sboru založena hasičská knihovna, která v roce 1905 měla 205 knih.

Při Hasičském sboru byl také založen divadelní soubor s názvem „Havlíček“, který hrál převážně v létě, a to v krásné přírodní scenérii svéradického mlýna. Hasiči se rovněž podíleli na všech kulturních akcích v obci. 

Svéradičtí hasiči pilně cvičili a v roce 1908 uspořádali první velké hasičské cvičení, tzv. sekyrkové. Cvičilo se sekyrkami a hasičskými žebříky na několikapatrové dřevěné věži, k tomuto účelu postavené, která pak po léta sloužila k sušení hadic. Během 1. světové války byla činnost sboru přerušena a mnozí jeho členové položili životy za naši samostatnost. Byla to těžká léta a po vzniku samostatné Československé republiky se jeho činnost pomalu rozbíhala. Sbor se začal doplňovat novými lidmi, v té době měl přes 50 členů a začalo se rozvíjet i ženské hasičské hnutí.

V roce 1933 se konal v naší obci Župní sjezd Mayerovy hasičské župy, kterého se zúčastnilo 214 krojovaných hasičů a stovky diváků. Na sjezdu byl svéradickým hasičům slavnostně předán krásně vyšívaný prapor, který vlastnoručně zhotovily členky sboru. Ukázkovými cvičeními se pochlubili nejen muži našeho sboru, ale i ženy a mládež.

 

Během druhé světové války byla činnost utlumena, první schůze v opět svobodném Československu se konala 1. července 1945 za nepřítomnosti dosavadního starosty Václava Smíška, který se ještě nevrátil z válečného nasazení v Německu. Novým starostou byl zvolen Josef Klečka, velitelem František Kozlík a jednatelem Josef Benedikt.

Velmi úspěšně pokračoval divadelní soubor, hrál svoje představení nejen doma, ale i v okolních vesnicích. Svoji poslední hru sehrál koncem roku 1950.

V roce 1952 dostal sbor novou motorovou stříkačku a starou, ruční potahovou, přenechal hasičům v Babíně.

V létech 1967-70 se hasiči s již novým názvem Svaz požární ochrany podíleli na stavbě požární nádrže, další hodiny pak odpracovali při stavbě kulturního domu, prodejny, vodovodu a kanalizace.

V roce 1988 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice, i tady členové sboru přispěli stovkami odpracovaných hodin. Nyní budova slouží nejen jim, ale také jako obecní úřad.

Až do roku 2015 měl SDH Svéradice i Jednotku sboru dobrovolných hasičů, ale ta musela být z důvodu nemožnosti zajištění jejího fungování v oblasti personální a výcvikové, zrušena. Požární ochrana na území naší obce je od té doby řešena veřejno-právní smlouvou s Městem Horažďovice, která byla podepsána 8.7.2015.

SDH se zúčastňuje hasičských soutěží v našem regionu, na kterých je reprezentují muži, ženy (od r. 2012) a děti (od roku 2014). Každý rok pořádají tradiční hasičské plesy, poslední dubnový den zajišťují stavbu májky na návsi a aktivně pomáhají při pořádání obecních akcí. V roce 2022 oslavili dobrovolní hasiči 130. výročí založení sboru.