8.1 Seznamy hlavních dokumentů

- vyhlášky: veškeré vyhlášky jsou zveřejněny na elektronické úřední desce v sekci „Vyhlášky“

- usnesení: usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou zveřejňována v sekci „Usnesení“

- rozpočet: rozpočet, závěrečný účet a zprávy o kontrole hospodaření jsou zveřejňovány v sekci „Zákon 106/99 Sb.“

- ostatní dokumenty: ostatní povinně zveřejňované dokumenty jsou k nahlédnutí v sekci „Úřední deska“