12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

dle skutečně
vynaložených nákladů

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2.00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4 - oboustraně)

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3)

4,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A3 - oboustraně)

5,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů