Fotogalerie

Setkání rodáků a občanů obce se uskutečnilo 11. září 2021 u příležitosti oslavy výročí 90 let od založení školy ve Svéradicích. Slavnostní zahájení proběhlo v areálu školy, v kulturním domě byl pak připraven bohatý program a výstava mapující historii školy.

Foto Dušan Hrabec
Foto: Dušan Hrabec
Tradiční masopustní průvod prošel obcí v sobotu 2. března 2019 a zastavil se u každého stavení. Letos jsme napočítali 43 masek.
Foto: Pavel Boček
V sobotu 9.6.2018 se na návsi uskutečnil první ročník svéradického Vítání léta. O dobrou náladu se postarala dechová kapela Solovačka ze Sušice a Michal Tučný revival band Plzeň. Návštěvníci mohli ochutnat pivo malých pivovarů z okolí: Pivovar U Švelchů Sušice, Kašperskohorský pivovar, Zámecký pivovar Blatná a Čepický minipivovar.
V pondělí 30. dubna se na návsi uskutečnilo tradiční stavění májky, tentokrát jsme věnec nazdobili v barvách trikolory. Večer se vydal lampiónový průvod na Vzácný vršek, kde byla po setmění zapálena čarodějnice.
Foto Dušan Hrabec

V pátek 1. prosince byl na návsi slavnostně rozsvícen vánoční stromek. Adventní náladu navodily děti z mateřské školy a Volné sdružení horažďovických zpěváků, ve vestibulu kulturního domu se zdobily perníčky.
Foto: Pavel Boček
O Bartolomějské pouti v pátek 25. srpna se na fotbalovém hřišti uskutečnil vzpomínkový zápas na dvě osobnosti svéradického fotbalu - Josefa Čalouna a Miroslava Herouta, kteří nás v loňském roce navždy opustili.
Foto: Pavel Boček
Hasičský den se již podruhé konal na nohejbalovém hřišti. Pro děti i dospělé byly připraveny zajímavé soutěže, navštívili nás i hasiči z Horažďovic. Za své výkony si všichni soutěžící odnesli pěkné ceny.
Foto: Pavel Boček
Tříkrálovou sbírku zorganizovala Oblastní charita v Horažďovicích, v naší obci se do zapečetěné pokladničky vybralo celkem 12 906 Kč. Všem občanům děkujeme za jejich štědré dary.
Foto: Olina Šulcová
Obec Svéradice u příležitosti 100. výročí vzniku Československa uspořádala dne 27.10.2018 oslavu k připomínce této významné události. Členové Sboru dobrovolných hasičů položili věnce u pomníku padlých v 1. světové válce na návsi a v parku u památníku T. G. Masaryka a E. Beneše. Tam byla zasazena Lípa republiky a odhalena pamětní deska. V kapli sv. Bartoloměje na Kostelíku proběhla mše svatá a ke slavnostní atmosféře přispěl i pěvecký spolek Prácheň. Na závěr bylo zkušebně rozsvíceno noční osvětlení kaple sv. Bartoloměje.