Zápis do ZŠ Horažďovice


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče budoucích žáků prvních ročníků.

Vzhledem k situaci se zápis do 1. ročníku bude konat v období od 1. 4. 2021-30. 4. 2021 bez účasti dětí.

Podání žádosti lze provést několika způsoby:

  1. Stáhnout si žádost z webu školy www.zskomenskeho.horazdovice.cz a doručit ji v období 1. 4. 2021-30. 4. 2021

  1. do datové schránky školy (snummhz)

  2. e-mailem s elektronickým podpisem (zskomenskeho@horazdovice.cz)

  3. doporučeně poštou (ZŠ Horažďovice, Komenského 211, 341 01)

  1. Osobně vyplnit žádost ve škole na základě předem domluveného termínu z důvodu zajištění karanténních opatření; termín si zarezervujete od 1. 4. 2021

  1. přes webové stránky školy vyplněním elektronické přihlášky na odkazu https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSHDKOM/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40562

  2. telefonicky vždy ve středu v době 7:30-11:30 (376 512 700)

Odklad povinné školní docházky budeme řešit na základě telefonické domluvy.

Sledujte webové stránky školy www.zskomenskeho.horazdovice.cz, na kterých najdete aktuální informace. Avizovaný kroužek Hurá do školy pro budoucí první ročníky zajistíme dle aktuální situace.

Setkání zákonných zástupců a dětí ve škole se uskuteční v nejbližším možném termínu.

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou.

Mgr. Marcela Šmrhová-ředitelka ZŠ Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace.