ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Pro školní rok 2022/2023

Stravné 46,- na dítě a den 
Školné 220,- měsíčně.

Facebook