ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Pro školní rok 2023/2024

Stravné 46,- na dítě a den

Děti s odloženou školní docházkou  50,- Kč 

Školné 220,- měsíčně.

 

Facebook