Ceny školného a stravného

Pro školní rok 2020/2021  

Stravné 40,- na dítě a den - od 1.2.2021  
Školné 200,- měsíčně.

Facebook