ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Pro školní rok 2021/2022

Stravné 40,- na dítě a den 
Školné 200,- měsíčně.

Facebook