zadost o prijeti (4).doc 

Evidenční list scan.PDF

Vyjádření lékaře.pdf 

Kritéria.doc 

Zmocnění.pdf

Přihláška ke stravování.pdf

Omluvenka.pdf

Ukončení docházky.doc

Alergeny.pdf

ČASTÉ-DOTAZY1.doc

Svolení+souhlas-škola-foto+video  Na žádost MŠMT je v tomto dokumentu potřeba svolení i souhlasu.Svolení je dle občanského zákoníku,kde se slovo souhlas nevyskytuje.Podle zákona o GDPR je zase třeba souhlasu.Svolení se týká vlastně vyfocením pedagogem pří činnosti přímo ve škole, nebo na vycházce.Svolení se týká pouze dané školy.Zachycení portrétu, uvedení jména...Zatímco souhlas se týká akcí,které jsou pro širokou veřejnost a nemusí být pořádané  pouze danou školou.Vánoční vystoupení,pasování,vystoupení pro maminky,kulturní, sportovní akce a tudíž děti nefotí pouze pedagog, ale i rodič,novinář,pedagog z jiné školy apod.

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 6:45 - 15:45  

STRAVNÉ: 38,- Kč na dítě a den od 1.9. 2020

 

 

SMS ČR - směrnice pro ochranu osobnich _údajů_MŠ _final.doc 

Informace pro rodiče

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: 

Organizace mateřské školy – informace pro rodiče

Od 1.9. 2017 povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31.8.2017 dovršily věku 5 let.Vzdělávání je povinné v rozsahu 4 hodin denně.V naší školce vzdělávání bude probíhat od 8:00 hod.- 12:00 hod.Vzdělávání je povinné  a rodiče musí při nepřítomnosti dítěte doložit písemnou omluvenku a to nejpozději do 3 dnů od napomenutí pedagogem.Děti povinné předškolní docházkou neplatí školné(200,- Kč).

1. Děti se přijímají do MŠ od 6,45 do 8,00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.

 

2. Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě!

 

3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo u ředitelky MŠ. Bez tohoto pověření učitelka nikomu dítě nepředá!

 

4. Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!

 

5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ!

 

6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.

 

7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

 

8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné (platba probíhá inkasem vždy 20. v měsíci a to zpětně za minulý měsíc.)

9. Rodiče jsou povinni zaplatit včas provozní náklady.

 

10. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.

 

11. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.

 

12. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

 

13. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

- když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy

- když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné

- když ředitelka školy přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a zájmům dítěte

- když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby

 

14. Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

 

15. Informace obdrží rodiče písemně při zápisu dítěte do MŠ.

 

 

 

Naďa Klasová

 Ve Svéradicích 1. 9. 2014

 

 

 

 Pro školní rok 2020/2021   Stravné 38,- na dítě a den   Školné 200,- měsíčně.

Výlet do přírodovědné stanice Horažďovice          18. září v pátek. Odjezd od školky v 9:45 hodin, návrat na oběd.  Vybíráme 40,- Kč na dítě.

 

 

 

Co dětem připravit s sebou do školky:                                 -1 krát papírové kapesníky v krabičce                                 -1 krát papírové kapesníky balené                                       - 1 krát zubní pasta,zubní kartáček,kelímek                   - 1 krát hrneček na pití -nerozbitný                                 - oblečení + přezůvky do třídy                                           - náhradní oblečení do kapsáře v šatně                     - vhodné oblečení na vycházku i do špatného počasí(holinky, pláštěnku)   - pyžamo                                   (všechny věci dětem podepište)                                

Veškeré informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školky a na informativní nástěnce v Mš.                       Informativní schůzka se bude konat v měsíci září, datum bude upřesněn.       Již nyní se těšíme na shledání s dětmi.                                  

 

 

 

Fotografie dětí z akcí MŠ najdete na: www.skolaceksve.rajce.net