Provozní řád MŠ

 

I. Informace o zařízení

 

Název školy: Mateřská škola Svéradice,okres Klatovy,příspěvková organizace

Adresa školy: Svéradice 100 ,Horažďovice 341 01

Telefon: 376 514 348…

IČO: 70998213……

Ředitelka:Naďa Klasová:

MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:25 dětí

Zřizovatel:Obec Svéradice

Provozní doba školy: 6, 45 – 15, 45 hodin

Využití mateřské školy pro další aktivity:

- Výtvarné dílny a přednášky pro rodiče (nepravidelně v odpoledních hodinách)

II. Režimové požadavky

 

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven , učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00 h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

 

d) Pohybové aktivity:

- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahradu.

Údržba školní zahrady: posekání trávníků dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry). Lehátka denně připravují a uklízí  uklizečka, tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby došlo k jejich provětrávání.

 

g) Stravování:

-vlastní strava připravená ve školní kuchyni

- svačiny se podávají v době od 9 .00 do 9.45 hodin, odpoledne  do 15. hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

- obědy se vydávají od 12,00 do 12,45 hodin, polévky si samy nalévají z připravených mís, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí a prostírání, určené děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka

 

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

 

i) Otužování:

- pravidelné větrání tříd

- školník sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

- dostatečný pobyt venku

- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

 

j) Zajištění praní prádla:

-praní veškerého prádla ŠJ zajišťuje p. Šrámková - kuchařka

-praní lůžkovin  zajišťují rodiče dítěte (vždy 1 x za 3 týdny)

- praní pyžámek zajišťují rodiče každý týden, nebo dle potřeby

-praní ručníků (1x za týden) zajišťuje vždy jedna maminka

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnost :              1.září 2014

Ve Svéradicích                                            1. 9. 2014

Ředitelka školy  Naďa Klasová

 

 

 

 

 

 

 Pro školní rok 2020/2021   Stravné 38,- na dítě a den   Školné 200,- měsíčně.

Výlet do přírodovědné stanice Horažďovice          18. září v pátek. Odjezd od školky v 9:45 hodin, návrat na oběd.  Vybíráme 40,- Kč na dítě.

 

 

 

Co dětem připravit s sebou do školky:                                 -1 krát papírové kapesníky v krabičce                                 -1 krát papírové kapesníky balené                                       - 1 krát zubní pasta,zubní kartáček,kelímek                   - 1 krát hrneček na pití -nerozbitný                                 - oblečení + přezůvky do třídy                                           - náhradní oblečení do kapsáře v šatně                     - vhodné oblečení na vycházku i do špatného počasí(holinky, pláštěnku)   - pyžamo                                   (všechny věci dětem podepište)                                

Veškeré informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školky a na informativní nástěnce v Mš.                       Informativní schůzka se bude konat v měsíci září, datum bude upřesněn.       Již nyní se těšíme na shledání s dětmi.                                  

 

 

 

Fotografie dětí z akcí MŠ najdete na: www.skolaceksve.rajce.net