Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

zápis rozhodnutí.odt

 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ PROBĚHNE 3.ČERVNA  2020 OD 10:00 HODIN NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ.  

 

 

Důležité přečíst a seznámit se s podmínkami fungování mateřské školy a podepsání čestného prohlášení, bez kterého nelze dítě přijmout do zařízení. 

Provoz od 11. května 2020.doc

 

příloha_čestné_prohlášení (1).pdf 

Roušky.doc

 

 

 MOTTO:

Zkusme naše děti učit, jak mají myslet,

místo toho,

co si mají myslet.

 

 

 

 

 

 

Střednědobý výhled : rozpočet školy

Rozpočet školy:  1.doc

                                                     

 

V reakci na současnou situaci a v rámci preventivního opatření jsme děti poučili o zvýšené potřebě mytí rukou.Motivujeme děti k dodržování důkladné hygieny.K mytí rukou používáme antibakteriální mýdlo,popřípadě i dezinfekční bezoplachový gel a to před každým jídlem, po použití toalety a po návratu z vycházky.Děti používají jednorázové papírové kapesníky.Pravidelně jsou dezinfekčními prostředky otírány umyvadla, toalety,kliky, madla, stolečky, židličky a podlahy.

  Informace o zpracování osobních údajů:   

 Informace+o+zpracování+osobních+údajů+obecné+-+v4+++obecné+agendy.doc

Kontrolní záznamy:Info na web - MŠ (1).xlt

Sazebník úhrad:SMS+ČR+-+sazebník+úhrad+za+poskytování+informací_final (2).doc 

 

 

U nás ve školce

  Charakteristika školy:

 

Mateřská škola Svéradice je jednotřídní venkovská škola s celodenní docházkou. Navštěvují ji děti od 3 do 6 let, po dohodě i mladší děti, ze Svéradic a přilehlých vesnic. Mateřská škola je umístěna v patrové vile na kraji obce. U školy je velká zahrada s pískovištěm, herní sestavou a zahradním domkem.

Budova mateřské školy je prostorná. V suterénu je školní kuchyně, jídelna, tělocvična a kotelna na pevná paliva. V patře třída, ložnice, šatna a sociální zařízení. K příjemnému domácímu prostředí přispíváme výzdobou dětskými výkresy, které jsou průběžně obměňovány podle ročního období a příležitosti. Místnosti, vybavení hračkami a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Přirozeným způsobem umožňují dětem získávání zkušeností a dovedností. Krásné přírodní prostředí školy využíváme k vycházkám a cestám za poznáváním.

Obec Svéradice se nachází v okrese Klatovy. Žije zde 349 obyvatel. První písemná známka o obci pochází z roku 1264. Nejbližšími městy jsou Horažďovice, Blatná s Strakonice.

 

    

KONCEPCE ŠKOLY:

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí, fantazii a tvořivost dětí. Usilujeme o to, aby čas, který dítě stráví v mateřské škole, byl pro něj radostí, plný příjemných zkušeností a přinesl mu dobré základy do života i vzdělávání.

 

Mateřská škola Svéradice, okres Klatovy, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon),že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Svéradice, okres Klatovy, příspěvková organizace, od 1.9. 2019 dle přiděleného registračního čísla.

 

Seznam uchazečů:

1/2019  přijat

2/2019  přijat

3/2019  přijat

4/2019  přijat

 

 

    

Kde nás najdete?  zobrazit na mapě

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávání                 Pro školní rok 2019/2020 úplata za předškolní vzdělávání 200,- Kč.            Pro školní rok 2019/2020 cena stravného 35,- Kč na dítě. 

Školní zralost

 - se bude konat ve školce v úterý 10. března 2020 v dopoledních hodinách, od 12: 00 hod dle rozpisu pohovory se zákonným zástupcem.

Plavecký výcvik                  6.4. - 15.6.2020                      Pondělí                                Odjezd od školky v 9:00 hodin, návrat na oběd.Kdo se plavání nezúčastní, musí zůstat v tento den doma.Podrobnější informace na nástěnce v MŠ,PLATBA 700,- NA DÍTĚ. Platí se hotově a to do zahájení výuky.  

 

  

 

Zubní výchova s dentální hygienistkou na pokračování.Tentokrát zubní hygienička za dětmi přijede 10.3. v úterý v 9:30 hodin.S sebou všichni zubní kartáčky, cena za dítě 25,- Kč.  

Co dětem připravit s sebou do školky:                                 -1 krát papírové kapesníky v krabičce                                 -1 krát papírové kapesníky balené                                       - 1 krát zubní pasta,zubní kartáček,kelímek                   - 1 krát hrneček na pití -nerozbitný                                 - oblečení + přezůvky do třídy                                           - náhradní oblečení do kapsáře v šatně                     - vhodné oblečení na vycházku i do špatného počasí(holinky, pláštěnku)   - pyžamo                                   (všechny věci dětem podepište)                                

Veškeré informace budou vždy zveřejněny na webových stránkách školky a na informativní nástěnce v Mš.                       Informativní schůzka se bude konat v měsíci září, datum bude upřesněn.       Již nyní se těšíme na shledání s dětmi.                                  

 

 

 

Fotografie dětí z akcí MŠ najdete na: www.skolaceksve.rajce.net

25.února jedeme na pohádku do Horažďovic O statečném kováři Mikešovi.Odjezd od školky v 9:30 hod., na oběd přijedeme.Vybíráme 60,- Kč.

 

Logopedie 12.3.2020 ve čtvrtek od 14:45 hodin. Platba vždy při výuce - 80,- Kč, přítomnost rodiče nutná.